​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រជុំ​រៀបចំ​គម្រោង​បំបែក​សង្កាត់​ធំៗ នៅ​ទូទាំង​ក្រុងភ្នំពេញ

(​ភ្នំពេញ​)៖ នៅ​ថ្ងៃទី​០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​២ ស្តីពី​ការរៀបចំ​ឯកសារ សំរាប់​បំបែក​សង្កាត់​ធំៗ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ លោក អៀង អូ​នី អភិបាលរង​ភ្នំពេញ បាន​លើកឡើងថា ដោយសារ​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ភូមិសាស្ត្រ នៅ​សង្កាត់​ធំៗ​មួយចំនួន​នោះ បានធ្វើ​