លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ៖ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងលោក កឹម សុខា អនុប្រធាន បានដឹកដៃគ្នា ត្រឡប់មក ដល់ប្រទេសកម្ពុជា វិញហើយ នៅម៉ោង ៧ និង៥៣នាទីយប់ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ តាមជើងហោះហើរលេខ TG 584។

លោកប្រធាន សម រង្ស៊ី បានចាកចេញពីកម្ពុជា កាលពីយប់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ឆ្ពោះទៅកាន់ ប្រទេសបារាំង ដើម្បីបំពេញបេសសកម្ម និងជួបសកម្មជននៅទីនោះ។

មុនហោះឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា លោក សម រង្ស៊ី ក៏បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខ និង ពិនិត្យអាការៈរបួសរបស់ លោក គង់ សភា និង លោក ញ៉យ ចំរើន ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងងបាងកកផង ដែរ ខណៈដែលលោក កឹម សុខា និងលោក គង់ គាំ ក៏បានស្ថិតនៅទីនោះផងដែរ៕

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ដឹកដៃគ្នា មកដល់កម្ពុជា វិញហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា