ឥស្សរភាព​ភាសា​ចិន​

​ភ្នំពេញ​៖ យោងតាម​កំណត់ត្រា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បានបញ្ជាក់​ថា ប្រទេស​ចិន​បាន​កសាង​អារ្យ​យ​ធម៌​របស់ខ្លួន​មាន​អាយុកាល​ជាង ៥០០០​ឆ្នាំ​មកហើយ​។ តាមរយៈ​ផ្លូវ​សូត្រ​ដែល​បានចេញ​ដំណើរ​ពី​ក្រុង​ឆាង​អាន​របស់​ប្រទេស​ចិន​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​តាំង​ពីស​ត្ស​វត្ស​ទី​២ មុន​គ្រិស្តសករាជ រហូតដល់​ស​ត្ស​វត្ស​ទី​១៤​។ បច្ចុប្បន