សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​


សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​បំបាក់​ក្រុម​​ភ្ញៀវ​​ប្រ៊ុយណេ​យ៉ាង​ចាស់​ដៃ​​រហូត​ដល់​ ៦-​១​កាល​ពី​​យប់​មិញ​​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​​មិត្ត​ភាព​អន្តរជាតិ។ ៦ គ្រាប់​រប់ស​​ម្ចាស់ផ្ទះ​កម្ពុជា​រក​បាន​ដោយ​កីឡា​ករ​ឆ្នើម​ ប្រាក់ មុន្នីឧត្ដម ចំនួន២គ្រាប់ កែវ សុខផេង ២ គ្រាប់ វ៉ា សុខថន ១ គ្រាប់​ និង​ សឿយ វិសាល ១ គ្រាប់។ ចំណែក ១គ្រាប់​របស់​​ក្រុម​ភ្ញៀវ​​ប្រ៊ុយណេវិញ​​រក​បាន​ដោយ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ  Bin Ali Rahman។  ខាង​ក្រោយ​ជា​សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​នៃ​ការ​ប្រកួត​ទាំង​ស្រុង​៖ ​​​​​

 

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ប៊្រុយណេ

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

សកម្ម​ភាព​រស់រវើក​​​​​កម្ពុជា​​ស៊ី​​ប្រ៊ុយណេ​៦-១​ ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​យប់​មិញ​

 

អត្ថបទ៖ ស្រី​ សុវណ្ណដារ៉ា​