ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ


ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

តារា​ល្បី​ៗ​​កូរ៉េ​ស្ទើ​តែ​ទាំង​អស់ តែងតែ​ស្លៀក​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​​តាម​ការ​រៀបចំ​របស់​អ្នក​សម្របសម្រួល​ផ្ទាល់​របស់​ពួក​គេ​ពេល​ឡើង​សម្ដែង​ ដូច្នេះ​អ្នក​គាំទ្រមិនងាយ​បាន​​ឃើញ​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​តារា​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​​ទេ។ ថ្ងៃ​នេះ Sabay នឹង​បង្ហាញ​​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ស្អាត​ៗ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​តារា​កូរ៉េ​ល្បី​​នៅ​ទី​សាធារណៈ៖

 

១. CL

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

២. Song Mino ក្រុម Winner

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៣.Mark ក្រុម GOT7

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៤. JBក្រុម GOT7

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៥. Bobbyក្រុម iKON

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៦. B.Iក្រុម iKON

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៧. iJunhoeក្រុម iKON

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៨. BTS

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

៩. Jiminក្រុម BTS

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

១0. Seung Hoonក្រុម Winner

 

ងាក​មើល​ស្ទីល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អេមៗ​​របស់​តារា​ល្បី​កូរ៉េ​​នៅ​សាធារណៈ

 

ចុចអាន៖ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ប្លែក​ៗ​របស់ G-Dragonក្នុង​ពិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ធំ​ៗ

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖koreaboo
​​​​