កម្ពុជា​មាន​ជំហរ​រឹងមាំ ​និង​សង្ឃឹម​មាន​ប្រៀប​ជាង​វៀតណាម​លើ​បញ្ហា​ដាក់​ដាំ​

មន្ត្រី​កិច្ចការ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ថា​មិន​ទាន់​មាន​ការ​កំណត់​ជជែក​គ្នា​ជាមួយ​ភាគី​វៀតណាម​ជា​ថ្មី​ទេ ​លើ​តំបន់​ដាក់​ដាំ ​ខណៈ​ដែល​បញ្ហា​នេះ​បាន​កក្រើក​ជា​ថ្មី​តាម​រយៈ​កា​រអះអាង​របស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស​វៀតណាម​នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ​ថា​ជា​ទឹកដី​របស់​វៀតណាម។​ ការ​លើក​ឡើង​នេះ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សុន្ទរកថា​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ កាល​ពី​ខែ​តុលា​នៅ​ប្រទេស​បារាំង។​ ទោះយ៉ាង​នេះ​ក្តី​ មន្ត្រី​ព្រំដែន​កម្ពុជា​បញ្ជាក់​ថា​កម្ពុជា​មាន​ជំហរ​រឹង​មាំ​លើ​ការ​ចរចា​ស្តី​ពី​ទឹក​ដី​ដាក់​ដាំ ​បើ​ទោះ​ណា​កន្លង​មក​ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​ប្រកាន់​យក​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ក៏​ដោយ។