បក្ស​ប្រឆាំង​ស្វាគមន៍​ការ​បង្ហាញ​មុខ​របស់​ជន​ដៃដល់​ ប៉ុន្តែ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ចាប់​ខ្លួន​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត​

គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​បាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​ចេញ​មុខ​សារភាព​របស់​ជន​ដៃ​ដល់​ទាំង​បី​នាក់ ​ដែល​បាន​បង្ករ​របួស​ស្នាម​លើ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​២​រូប​ គឺ​លោក​ញ៉យ ​ចំរើន​ និង​លោក​គង់​ សភា។ ​ប៉ុន្តែ​អ្ន​កនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​មួយនេះ​ បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ តាម​ចាប់​ខ្លួន​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត ​ខណៈ​ដែល​ជន​ដៃ​ដល់​ទាំង​បី​នាក់ ​កំពុង​តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សាកសួរ ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៤ ​វិច្ឆិកា​នេះ។ ​