វិធីលុបគណនី Facebook របស់អ្នក

វិធីលុបគណនី Facebook របស់អ្នក

Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមយក្សដែលធំជាងគេ ហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅជំុវិញពិភពលោក។ យើងប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារ មិត្តភក្ដិ តាមដានពត៌មានជាដើម។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញំុនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានពត៌មានពីយើងខ្ញំុ អោយបានជ្រាបច្បាស់ពីវិធីក្នុងការលុបគណនី Facebook របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សបំផុត។ នៅពេលដែលអ្នកចុច Delete ហើយ នោះគណនីរបស់អ្នកនឹងលុបចោលពី Facebook ក្នុងរយះពេល 14 ថ្ងៃ ហើយអ្នកមិនអាចយកមកវិញបាននោះទេ។ ប៉ុន្ដែក្នុងរយះពេល 14 ថ្ងៃនេះ អ្នកអាច Cancel ពេលណាក៏បានដោយគ្រាន់តែ Log in account របស់អ្នកហើយធ្វើតាមការណែនាំបន្ដិចបន្ដួចជាការស្រេច។ សូមទស្សនានូវ Video ខាងក្រោមដើម្បីដឹងពីវិធីលុប account Facebook:
Link: Delete Account

---------------------------------------
ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus វិធីលុបគណនី Facebook របស់អ្នក
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com វិធីលុបគណនី Facebook របស់អ្នក

ចុះថ្ងៃទី 04 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 04:16 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ