លោកអាស្តុន កាទ័រ៖អាមេរិក​នឹង​បន្ត​បេសកកម្ម​នៅ​សមុទ្រចិន​ខាង​ត្បូង​ដែល​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​បាន​អនុញ្ញាត

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី៣ វិច្ឆិកា ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ក្រសួង​ការពារជាតិ​របស់​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទំាង ១០ បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ក្នុង​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី។ ក្រៅ​ពី​វត្តមាន​រដ្ឋមន្រ្តី​ការពារ​អាស៊ាន ក៏​មាន​វត្តមាន​រដ្ឋមន្រ្តី​ការពារ​អាមេរិក​លោក​អាស្តុន កាទ័រ និង​សមភាគី​ចិន​លោក​ចាង វ៉ានកាន​ដែរ។ លោក​កាទ័រ និង​លោក​វ៉ានកាន​បាន​ឆ្លៀត​បើក​ជំនួប​មួយ​ទល់មួយ ដោយ​បាន​និយាយ​ច្រើន​ពី​បញ្ហា​សមុទ្រចិន​ខាងត្បូង​ដែល​ចិន​កំពុង​មាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន​មួយ​ចំនួន ដូច​យ៉ាង​វៀតណាម ឬ​ហ្វីលីពីន។ នា​ឱកាស​នោះ លោក​កាទ័រ​បាន​ឆ្លៀត​ព្រមាន​លោក​វ៉ានកាន​ពី​សិទ្ធិ​របស់​អាមេរិក​ក្នុង​ការ​បន្ត​បេសកកម្ម​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រចិន​ខាង​ត្បូង។