ព្រះមហាក្សត្រ​បញ្ចប់​តំណែង​នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ កង សុ​ខន ពី​អគ្គលេខាធិការ​រង អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​​គ្រឿងញៀន

លោកនាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ កង សុ​ខន ត្រូវ​បាន​ព្រះមហាក្សត្រ​ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​បញ្ចប់​តំណែង ពី​អគ្គលេខាធិការ​រង នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ។