ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​មេគង្គ-ឡានឆាង​លើក​ទី​១ នៅ​ចិន​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ

ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​មេគង្គ-ឡានឆាង​លើក​ទី​១ នៅ​ចិន​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ

  • ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​មេគង្គ-ឡានឆាង​លើក​ទី​១ នៅ​ចិន​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ已关闭评论
  • 275 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/05  Category:ក្នុងស្រុក