ដំឡើងបង្គោល​ភ្លើ​ង​បំភ្លឺ​ប្រភេទ​ថ្មី​ចំនួន​៤៤​ដើម​នៅ​សួនច្បារ​វិមាន​ឯករាជ្យ យប់​នេះ !

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​០៤ ​វិច្ឆិកា​ ​​២០១៥ ការដ្ឋាន​សួនច្បារ​វិមាន​ឯករាជ្យបានដំឡើង​បង្គោល​ភ្លើង​បំភ្លឺ​សួន​ប្រភេទ​ថ្មី​រួច និង​បាន​ដាក់ឱ្យ​បំភ្លឺ​ចំនួន៤៤​ដើ​ម​នៅ​យប់​នេះ​៕