ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធីសម្ពោធគម្រោង ការពារទឹកជំនន់ និង កែលំអប្រព័ន្ធលូ ជាមួយទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ទំព័រ Facebook របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ បានផ្សាយផ្ទាល់នូវកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោង ការពារទឹកជំនន់ និង កែលំអប្រព័ន្ធលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដំណាក់កាលទី៣។

ពិធីសម្ពោធគម្រោងការពារទឹកជំនន់ និង កែលំអប្រព័ន្ធលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដំណាក់កាលទី៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតី ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៕