លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានធាងលើកទី១ នៅខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានធាងលើកទី១ នៅខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន

  • លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានធាងលើកទី១ នៅខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន已关闭评论
  • 209 views
  • Hide Sidebar
    A+