រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​​​ពិភាក្សា​ពី​បំណង​ដំឡើង​ពន្ធ​ទំនិញ​ជា​សារធារណៈ

រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ផែនការថវិកា​អូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison ​មាន​ប្រសាសន៍​ថា រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​នឹង​មាន​ការ​អត់ធ្មត់​ ខណៈ​ដែល​ខ្លួន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណែ​ទម្រង់​ពន្ធ​ដារ​ក្នុង​ប្រទេស។