ការបោកប្រាស់​ជា​លើក​ទី​២ ក្នុងការ​សាកល្បង​ការបញ្ចេញ​សារធាតុពុល​កខ្វក់ របស់​ក្រ​មហ៊ុន​រថយន្ត VW (Volkswagen )

​​​ ដំណឹងថ្មី៖ ​រឿងអាស្រូវ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ពុល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ដ Volkswagen បាន​រីក​កាន់តែ​ធំ នៅពេល​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក បាន​ចោទប្រកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ដ​អាល្លឺម៉ង់​នេះ​ថា បាន​បោកប្រាស់​ជា​លើក​ទី ២ នោះ​។ បើទោះបីជា VW (Volkswagen) បាន​បដិសេធ​ការចោទប្រកាន់​នេះ​ក៏ដោយ ក៏ VW បាន​ប្រឈម​នឹង​ភាព​អាច​កើ