ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

បន្ទាយមានជ័យ៖ ស្នងការនគរបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកឧត្តមសេនីយ៏ អាត់ ខែម បានដឹកនាំកម្លាំង នគរបាល របស់ខ្លួន៤០នាក់ រថយន្ត១០គ្រឿង និងកាំភ្លើង៣០ដើម ចុះប្រតិបត្តិការ ពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ សណ្តាប់ ធ្នាប់ និងពង្រឹងច្បាប់ ចរាចរណ៏ផ្លូវគោក តាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹកទាបភ្លឺ នៅតាមដងផ្លូវសំខាន់មួយរបស់ ក្រុង សិរីសោភ័ណ នាថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ។

លោកឧត្តមសេនីយ៏ស្នងការ បានបញ្ជាក់ថា ក្រោយមានការណែនាំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងអភិបាលខេត្ត លើការពង្រឹងបញ្ហាន្តិសុខ ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននោះ នៅវេលាម៉ោង ១យប់រំលងអាធ្រាត្រ រហូតដល់ ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ លោកបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាល ៤០នាក់ ចុះល្បាតតាមរថយន្ត១០គ្រឿង និងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿង នៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗ ចំនួន៤គោលដៅ នៅទីរួមខេត្ត ដោយបានត្រួតពិនិត្យបញ្ហា គ្រឿងស្រវឹង និងច្បាប់ចរាចរណ៏ ព្រមទាំងការឆែកឆេររកអាវុធជាតិផ្ទុះផងដែរ ។

លោកស្នងការ បានបញ្ជាក់ថា ប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើឡើងទាំងយប់នេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតប រក្សាសន្តិសុខ និងទប់ស្កាត់ បទល្មើសនានា ដែលអាចកើតមានឡើង នៅតាមមូលដ្ឋាន គោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ មានជំនឿចិត្តកានតែខ្លាំង មកកងនគរបាល ហើយឲ្យពួកគាត់រស់ និងប្រកបមុខរបរ ព្រមទាំងការធ្វើដំណើរ បានដោយស្រួល និងពុំមាន ការភ័យខ្លាច។

លោកឧត្តមសេនីយ៏ស្នងការ បានជំរុញឲ្យកម្លាំងនគបាលទាំងអស់ ទាំងថ្នាក់ស្នងការដ្ឋាន អធិការគ្រប់ស្រុកក្រុង និងប៉ុស្តិរដ្ឋបាល ត្រូវបង្កើនបញ្ហាសន្តិសុខ តាមរយ:ការចុះល្បាតជាប្រចាំ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន របស់ខ្លួន ៕

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត

ស្នងការខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៤០នាក់ កាំភ្លើង៣០ដើម ចុះពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ មួយយប់ទល់ភ្លឺ នៅទីរួមខេត្ត