លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោក ថេង សុថុល អភិបាលរងខណ្ឌសែនសុខ តំណាងលោក លី សាវេត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សមាជិក សមាជិកាអង្គប្រជុំសរុបចំនួន ១១០នាក់៕

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍

លោកស្រី ឧត្តមសេនីយឯក សុខ ចន្ធីរ៉ា អញ្ជើញជា អធិបតីភាព បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយផែនការ អនុវត្តបន្តការងារ គ្រប់គ្រង ជនអន្តោប្រវេសន៍