ហាងឆេង​​ម៉ូតូ​វិល​មក​​វិញ​នាំ​ស៊េរី​ថ្មី​ប៉ះ​ស៊េរី​ចាស់​​ប្រកួត​គ្នា​ចម្រុះ​ម៉ូដ


ហាងឆេង​​ម៉ូតូ​វិល​មក​​វិញ​នាំ​ស៊េរី​ថ្មី​ប៉ះ​ស៊េរី​ចាស់​​ប្រកួត​គ្នា​ចម្រុះ​ម៉ូដ

ក្រោយ​ស្ងប់ស្ងាត់​មួយ​រយៈ​ធំ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​ពី​ទីផ្សារ​តម្លៃ​ម៉ូតូ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​ជា​ច្រើន​ចង់​តាមដាន​ជាប់ ឥឡូវ Sabay បាន​វិល​មក​វិញ​ដោយ​បាន​នាំ​ទីផ្សារ​តម្លៃ​ម៉ូតូ​ដែល​មាន​ទាំង​ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​ៗ​ក៏​ដូចជា​ស៊េរី​ចាស់​ពេញនិយម​មួយ​ចំនួន​ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​តម្លៃ​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​ប្រិយមិត្ត​អាច​តាមដាន។

 

ហាងឆេង​​ម៉ូតូ​វិល​មក​​វិញ​នាំ​ស៊េរី​ថ្មី​ប៉ះ​ស៊េរី​ចាស់​​ប្រកួត​គ្នា​ចម្រុះ​ម៉ូដ

 

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ភ្លាម​ៗ បន្ទាប់​ពី​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​នេះ។

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា

នាំមកជូនដោយ

ហាងឆេង​​ម៉ូតូ​វិល​មក​​វិញ​នាំ​ស៊េរី​ថ្មី​ប៉ះ​ស៊េរី​ចាស់​​ប្រកួត​គ្នា​ចម្រុះ​ម៉ូដ