សម្តេច​តេជោ ៖ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លក់​ម្សៅ​ទឹក​ដោះ​គោ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ

សម្តេច​តេជោ ៖ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លក់​ម្សៅ​ទឹក​ដោះ​គោ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ

  • សម្តេច​តេជោ ៖ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លក់​ម្សៅ​ទឹក​ដោះ​គោ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ已关闭评论
  • 207 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/06  Category:ក្នុងស្រុក