លោក ទៀ បាញ់ កំពុង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ​ចិន​នៅ​ព្រឹក​នេះ

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​កម្ពុជា លោក ទៀ បាញ់ កំពុងបើក​កិច្ចពិភាក្សា​ជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ​ចិន​លោក Chang Wanquan  នៅ​ទីស្ដីការក្រសួង​ការពារជាតិ។

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​