ស្រី្តចំណាស់​សតិមិនល្អ​ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍សម្រាក​នៅពេទ្យជាងមួយខែ​អត់សាច់ញាតិមកមើល​​

ខេត្តកំពង់ធំ៖​ ស្រ្តីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ​វ័យប្រមាណ៦០ឆ្នាំម្នាក់​ បានជួបគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍និង​បានចូលសម្រាកព្យាបាល​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត​កំពង់ធំ​រយៈពេលជាង​មួយខែហើយ ​និងបានជា​សះស្បើយ​គ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញ ​ប៉ុន្តែដោយសាគាត់មាន​សតិមិនល្អសួរនំាមិនដឹងលិចកើត​ និងគ្មានសាច់ញាតិ​ទើបគ្រូពេទ្យឲ្យសម្រាក​បណ្តោះ​អាសន្ននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​ ។

ប្រសិនបើបងប្អូន និងសាច់ញាតិណា​ស្គាល់ស្រ្តីដូចក្នុងរូបភាព​នេះសូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនង​ទទួលយកស្រ្តីខាងលើ​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្កំពង់ធំ ៕