អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

កែប ៖ អាជ្ញាធរខេត្តកែប ដោយមានកិច្ចសហការ ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត បានរៀបចំ ពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្មចំរុះ លើកទី៧ឆ្នាំ២០១៥ នៅបរិវេណសាលាខេត្តកែប ចាប់ពីថ្ងៃ៦ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានការចូលរួមតាំងលក់ ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុន សិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុន មកពីប្រទេសថៃ វៀតណាម ដែលមានស្តង់រួម១៥៧ ។  

ជាមួយគ្នានោះ ក៏មានការប្រគុំតន្ត្រី សំដែងសិល្បះកំប្លែង ដែលចូលរួម ដោយតារាល្បីៗ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ។ ដើម្បីធានា សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយ ជូនពាណិជ្ជករ អាជីវករ ប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ ដែលមកចូលរួមលក់ដូរ កំសាន្តក្នុងពិធី នឹងតំបន់ទេសចរណ៍នានាក្នុង ខេត្តបានល្អ  ស្នងការនគរបាលខេត្ត លោកឧត្តមសេនីយ៍ អ៊ី សំអុល ជាប្រធានអនុកម្មការសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ ពិធីបុណ្យជាតិ អន្តរជាតិខេត្ត សហការ ជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានរៀបចំផែនការការពារពិធីខាងលើ ដោយបានបញ្ចុះកំលាំងមធ្យោបាយ ទៅគោលដៅតាំងពីរសៀលថ្ងៃ៥ និងឈរជើងនៅទីតាំងរហូតចប់ពិធី ។

អាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចក៏អំពាវនាវ ប្រជាជន ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ឲ្យមកចូលរួមលេង កំសាន្តពិពណ៌ខាងលើឲ្យបានច្រើនកុះករកុំបីខានឡើយ៕

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ

អាជ្ញាធរខេត្តកែប រៀបចំពិពណ៌ ពាណិជ្ជកម្ម ចំរុះលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៥ថ្ងៃ, នគរបាល និងអាវុធហត្ថពង្រឹង បញ្ហាសន្តិសុខបានល្អប្រសើរ