ទិញ​អ៊ីនធឺណិត​ពី​ក្រុមហ៊ុន​មក​ប្រើ​​តែ​ដើរ​យឺត​ សាក​ឆែក​ល្បឿន​មើល៍​គ្រប់​អត់?


ទិញ​អ៊ីនធឺណិត​ពី​ក្រុមហ៊ុន​មក​ប្រើ​​តែ​ដើរ​យឺត​ សាក​ឆែក​ល្បឿន​មើល៍​គ្រប់​អត់?

ពេល​ទិញ​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ណា​មួយ​មក​ប្រើ​ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ល្បឿន​ក្នុង​កម្រិត​ណា​មួយ​មិន​ខាន។ ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​ចង់​ឆែក​មើល​ល្បឿន​ជាក់​ស្ដែង​ និង​ល្បឿន​ដែល​អ្នក​ទិញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ណា​មួយ​តើ​ត្រូវ​គ្នា​ឬ​អត់​​ អ្នក​អាច​មើល​របៀប​ឆែក​តាម​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​បាន៖

 

 

 

មើល​វីដេអូ៖ Facebook ពូកែ​​​ផ្ញើ​សារ​ចូល​ពេក​ បិទ​កុំ​ឲ្យ​ផ្ញើ​ចូល​​មាន​​អី​ពិបាក​ (វីដេអូ)

 

 

 

ដោយ៖ មាស រ័ត្ន

នាំមកជូនដោយ

ទិញ​អ៊ីនធឺណិត​ពី​ក្រុមហ៊ុន​មក​ប្រើ​​តែ​ដើរ​យឺត​ សាក​ឆែក​ល្បឿន​មើល៍​គ្រប់​អត់?