រដ្ឋាភិបាល​​សម្រេច​​ដក​​សិទ្ធិ​​គ្រប់​​គ្រង​​ការ​​លក់​​សំបុត្រ​​ចូល​​ទស្សនា​​ប្រាសាទ​​អង្គរ​ពី​​ក្រុម​ហ៊ុន សុខា​

នៅទី​បំផុត​ទៅ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​សម្រេច ដក​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ការ​លក់​សំបុត្រ ចូលទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរ ពីក្រុមហ៊ុន សុខា របស់​លោក​ឧកញ៉ា​សុខ គង់ ​វិញ​ហើយ។ គណៈកម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​មួយ​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​និង​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង​ត្រូវប​ង្កើត​ឡើង ដើម្បី​សិក្សា​លើ​សេចក្តី​សម្រេច​នេះ។ ការ​ប្រគល់​ភារកិច្ច​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​គ្រប់គ្រង​លើ​ចំណូល​ពី​ប្រាសាទ​ អង្គរ គឺជា​ប្រធានបទ​ដែល​គណបក្ស​ប្រឆាំងបាន​រិះគន់​ជា​យូរ​មក​ហើយ។