​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ថ្មី

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន  បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី​ការតែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​។ គណៈកម្មការ​ថ្មី​នោះ មាន​សមាសភាព​សរុប​២៤​រូប រួមទាំង​អភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត ដឹកនាំ​ដោយ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំង​មាន​អនុប្រធាន និង​សមាជិក មកពី​ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​៕

​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ថ្មី
​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ថ្មី
​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ថ្មី