សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ


សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

របាំ​សហសម័យ គឺជា​សិល្បៈ​បែប​ថ្មី ដែល​​​លាយ​បញ្ចូល​សិល្បៈ​បុរាណ ​និង​សម័យ​ចូល​គ្នា​ ​ព្រម​ទាំង​បង្ហាញ​សកម្មភាព​រស់រវើក​​ចេញមក​ក្រៅ​ពាក់ព័ន្ធ​​​នឹង​បច្ចុប្បន្នកាល ​ដោយ​សិល្បករ​​មាន​សិទ្ធិ​បង្កើត​ស្នាដៃ​មួយ​ពឹងផ្អែក​លើ​រឿងរ៉ាវ​ខ្លួនឯង ក៏​ដូចជា​គោលគំនិត​របស់​ខ្លួនឯង។ នេះ​ជា​សម្ដី​អ្នកនាង ជ័យ ច័ន្ទកិត្យា នាយិកា​សិល្បៈ​នៃ អង្គការ​អម្រឹត​សិល្បៈ។ អ្នកនាង ជ័យ ច័ន្ទកិត្យា បាន​បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​សកម្មភាព​ហាត់​សម​ម្សិលមិញ​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ត្រៀម​សម្ដែង​ក្នុង​កម្មវិធី “សម្ដែង​សិល្បៈ​សហ​សម័យ” របស់​អង្គការ​អម្រឹត​សិល្បៈ​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ថ្ងៃ ១៣ និង ១៤ ម៉ោង ៦ នៅ​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​នេះ។

 

ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់​គ្នា៖

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

 

សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

 

សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

 

សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

 

សកម្មភាព​ហាត់​សម​របាំ​សហ​​សម័យ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ ១៣ សប្ដាហ៍​ក្រោយ

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី