ម្យ៉ាងដែរ ! មជ្ឈម​ណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​ទទួល​បានការ​គាំទ្រ​ពីអតិថិជន​ព្រោះ​មាន​ជម្រក​សម្រាប់​សត្វ​ឆ្កែ​សម្រាក

ញូវហ្សឺលែន៖ ថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបមួយនៅប្រទេស ញូវហ្សឺលែនបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ម្ចាស់សុនខទាំងឡាយ ដែលស្រលាញ់ សត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដោយចង់យកវាទៅតាមគ្រប់ពេលវេលាគឺពួកគេអាចមកកាន់ផ្សារទំនើប នៅទីនេះបាន ព្រោះមានជម្រកសម្រាប់ ឲ្យសុនខទាំងនោះស្ថិតនៅយ៉ាងងាយស្រួ លដោយមានអាហារនិងទឹកឲ្យ វាទៀតផងខណៈដែលម្ចាស់ រវល់ដើរទិញឥវ៉ាន់។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបដ៏ធំនេះមានឈ្មោះថា Bayfair ស្ថិតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រខាងលិចហើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារគឺលោក Kylie McGregor និយាយថា ទីនេះទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើន តាំងពីចាប់ផ្តើមបើកសម្ពោធផ្សារជាផ្លូវការកាលពីសប្តាហ៍មុន ព្រោះយើងមានប្រឡៅកបំពាក់ឲ្យសុនខនៅពេលដែលម្ចាស់យកមកផ្ញើដោយមានសោរចាក់ជាប់មិនឲ្យចោរលួចបានឡើយ។

ជម្រកសម្រាប់សុនខជ្រកនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់ក្នុងការដើរទិញឥវ៉ាន់ក្នុងផ្សារដោយមិនខ្វល់ទុកវាចោលក្នុងរថយន្តខណៈពេលយកមកតាមខ្លួននោះទេព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារ Bayfair មានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់អាចផ្ទុកសុនខបានជាច្រើនក្បាល ហើយជម្រករបស់ពួកវា គឺត្រជាក់ស្រួលនិងមានទឹកផឹកព្រម ទាំងវត្ថុឲ្យពួកវាលេងទៀតផង៕

ម្យ៉ាងដែរ ! មជ្ឈម​ណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​ទទួល​បានការ​គាំទ្រ​ពីអតិថិជន​ព្រោះ​មាន​ជម្រក​សម្រាប់​សត្វ​ឆ្កែ​សម្រាក

  • ម្យ៉ាងដែរ ! មជ្ឈម​ណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​ទទួល​បានការ​គាំទ្រ​ពីអតិថិជន​ព្រោះ​មាន​ជម្រក​សម្រាប់​សត្វ​ឆ្កែ​សម្រាក已关闭评论
  • 210 views
  • Hide Sidebar
    A+