សើចសប្បាយជាមួយរឿង “ប្រចំាគ្នាម្ល៉េះ” ក្រុមកំប្លែងនាយពាក់មី ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ (Video Inside)

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីជាចំណីអារម្មណ៍ ក្នុងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ សម្រាប់ប្រិយមិត្ត គេហទំព័រ LookingTODAY បានពាំនាំយកមកនូវរឿងកំប្លែង ដែលសម្ដែង ដោយក្រុមកំប្លែងនាយ ពាក់មី ក្នុងរឿងមួយ មានចំណងជើងថា "ប្រចំាគ្នាម្ល៉េះ" ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្ត បានទស្សនាកម្សាន្តសប្បាយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា នៅពេលប្រិយមិត្ត បានខិតខំបំពេញការងារ ពេញមួយសប្ដាហ៍មកនេះ ពិតជាមានអារម្មណ៍ នឿយហត់ច្រើន និងស្មុគស្មាញ ក្នុងចិត្តជាក់ជាមិនខាន។

ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ ចូរប្រិយមិត្តងាក មកកម្សាន្តសប្បាយ ប្លែកភ្នែកជាមួយរឿង កំប្លែងវិញម្ដង ជឿជាក់ថាលោកអ្នក ពិតជារសាយអារម្មណ៍ ពីភាពតានតឹងទាំងប៉ុន្មាន ចេញពីក្នុងខ្លួន តាមរយៈការទស្សនា រឿងកំប្លែងនេះ។

ចង់ដឹងថារឿង "ប្រចំាគ្នាម្ល៉េះ" របស់ក្រុមកំប្លែងនាយ ពាក់មី មានអត្ថន័យ និងធ្វើឲ្យលោកអ្នក ផ្ទុះសំណើចកម្រិតណា សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយ LookingTODAY៖

សើចសប្បាយជាមួយរឿង "ប្រចំាគ្នាម្ល៉េះ" ក្រុមកំប្លែងនាយពាក់មី ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ (Video Inside)