អ្នកគិតលុយ (Cashier)

Company

Natural Garden   

type

Private Limited Company

Industry

Catering

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Finance

Hiring

Industry

Catering

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-26-2015

Closing Date

Nov-09-2015
  ** វេនលា្ងច ពីម៉ោង 2:00-8:30 ល្ងាច (ចំនួនពីរនាក់)
ការងារត្រូវទទូលខុសត្រូវ
- គិតបា្រក់ជូនអតិថិជន
- ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថៃ្ង ទៅប្រធានអ្នកគិតលុយ
- រស់រាយនិងផ្តល់ពត័មានផ្សេងៗសំរាប់សំនួររបស់អតិថិជន
- ពិនិត្រមើលទំនិញក្នុងហាងអោយមានរបៀបរៀបរយ ទំនិញគ្រប់គ្រាន់ រក្សាអនាម័យនិងថៃ្ងផុតកំណត់ (ថៃ្ងវេនឆ្លាស់)។
- កិច្ចការផេ្សងៗតំរូវឲ្យធើ្វដោយអ្នកគ្រប់គ្រងឬប្រធានអ្នកគិតលុយ។
  - ភេទប្រុសឬស្រី អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 30 ឆាំ្ន
- យ៉ាងហោចណាស់រៀនចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
- មិនតំរូវលើបទពិសោធន៏ (បើមានកាន់តែប្រសើរ)
- អាចអាននិងនិយាយភាសាអង់គេ្លសបានល្អ
- ចេះប្រីបា្រស់កុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel
- រស់រាយរាក់ទាក់
- សោ្មះត្រង់ និងអត់ធ្មត់នឹងការងារ
- ចេះធើ្វការងារជាក្រុមនិងយោគយល់គា្ន
** បើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៏សូមយកប្រវតិ្តរូបសង្ខេប (C.V) មកដាក់ដោយផា្ទល់នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់សួនធម្មជាតិ ដែលមានអាសយដា្ឋន ផ្ទះលេខ 213 BC, St 63 (ត្រសក់ផ្អែម) សង្កាត់បឹងកេងកង I ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភំ្នពេញ ឬ តាមរយះ សារអេឡិចត្រូនិច [email protected]
ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ដល់ ថ្ងៃទី 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ព័ត៌មានបន្ថែម Tel: 023 555 2028, 096 7759774

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

023 555 2028 / 096 7759774

Email

[email protected]

Website

http://www.ngkhmer.com

Address

#213-BC, Street 63, Boeung Keng Kang I, Chamkar Morn, Phnom Penh