បញ្ញ​ត្តិករ៖​ក្រុម​ហ៊ុន​​និង​​សាខា​​ចែក​​ចាយ​​នៅ​​តែ​​លក់​​ស៊ីម​​ដោយ​​គ្មាន​​អត្ត​សញ្ញាណ​​ប័ណ្ណ​

ជា​ថ្មី​​ម្ដង​​ទៀត​​បញ្ញត្តិករ​​ទូរ​គមនាគមន៍​​កម្ពុជា​​បាន​​រំលឹក​​ទៅ​​ ប្រតិ​បត្តិ​ករ​​ផ្ដល់​​សេវា​​ទូរស័ព្ទ​​ចល័ត​ទាំង​​អស់ ​ទាំង​​ភ្នាក់​ងារ​​លក់​​ឬ​​ចែក​​ ចាយ ​ឲ្យ​​បញ្ឈប់​​ជា​​បន្ទាន់​​នូវ​​ការ​លក់​​ស៊ីម​កាត​​ឬ​​ផ្ដល់​​ស៊ីម​​កាត​ដោយ​​គ្មាន​​ អត្ត​សញ្ញាណប័ណ្ណ​​ដល់​​អតិ​ថិជន​។ ​ការ​​រំលឹក​​នេះ​​ធ្វើ​​ឡើង​​បន្ទាប់​​ពី​​បញ្ញត្តិករ​​មើល​ឃើញ​​ថា ​ក្រុម​ហ៊ុន​​និង​​សាខា​​ចែក​​ចាយ​​បន្ត​​នៅ​​តែ​​លក់​​ស៊ីម​​ដោយ​​គ្មាន​​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ ​ហើយ​អ្នក​​ប្រើប្រាស់​​សេវា​​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​​នៅ​​តែ​​មិន​​មក​​បំពេញ​​បែប​​បទ​​ជា​​ ថ្មី។​

  • បញ្ញ​ត្តិករ៖​ក្រុម​ហ៊ុន​​និង​​សាខា​​ចែក​​ចាយ​​នៅ​​តែ​​លក់​​ស៊ីម​​ដោយ​​គ្មាន​​អត្ត​សញ្ញាណ​​ប័ណ្ណ​已关闭评论
  • 144 views
  • Hide Sidebar
    A+