ប្រតិភូ​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​បាន​ទៅ​ដល់​ទីក្រុង​បាង​កក ​ដើម្បី​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​តំណាង​រាស្រ្តបក្ស​ប្រឆាំង​

គណ:​ប្រតិភូ​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា ​ដឹក​នាំដោយ​លោក ឈាង វុន ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​ទីក្រុង​បាង​កក​ប្រទេសថៃហើយ ​ដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នក​តំណាង​រាស្រ្តគ​ណបក្ស​ប្រឆាំង​ពីរ​រូប ​ដែល​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​របួស​ពី​ការ​វាយដំ​របស់​ក្រុមបាតុករ​។ ​ក្រៅ​ពី​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ ក៏​បាន​ធានា​រ៉ាប់​រង​លើ​ថ្លៃ​ព្យាបាល​របួស​របស់​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​បក្ស​ប្រឆាំង ​ទាំង​ពីរ​រូប​ផង​ដែរ​។ ​