ក្លិប​ដែល​ខ្លាំង​ក្នុងការ​ប្រកួត Best of The Best

​ភ្នំពេញ​: ការប្រកួត​តេ​ក្វាន់​ដូ​ដណ្ដើម​ពានរង្វាន់​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​កូរ៉េ (Korean Ambassador’sCup2015) បានបញ្ចប់ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥​។​