ស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ៖ ចំនួន​អ្នកលេង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក កើនឡើង​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​

ស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន Facebook លោក ម៉ាក ហ្ស៊ា​ក​ឃើ​ប៊ើ​ក និយាយថា «​យើង​ទទួលបាន​របាយការណ៍​ប្រចាំត្រីមាស​ល្អ និង​សម្រេចបាន​ការងារ​ច្រើន ។ យើង​នឹង​ផ្តោតលើ​ការច្នៃប្រឌិត និង​វិនិយោគ​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង​ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​សហគមន៍​របស់​យើង និង​ការតភ្ជាប់​ទៅកាន់​ពិភពលោក​ទាំងមូល​» ។​