យោធា​ភូមា​បោះឆ្នោត​​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​សង្កេតការណ៍​

មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ការ​បោះឆ្នោត​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែល​នឹង​អាច​នាំ​លោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី ឱ្យ​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេសនោះ ក្តី​ព្រួយ​បារម្ភ​ មាន​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ព្រោះ​នៅ​ទី​បំផុត ការ​បោះឆ្នោត​មុន​កាលកំណត់​របស់​ក្រុម​យោធា ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​អ្នក​សង្កេតការណ៍​អន្តរជាតិ​ទេ។ ថ្ងៃ​បោះឆ្នោតកាន់​តែ​ខិត​មកដល់ ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​មានកាន់​តែ​ខ្លាំង។