អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ លោក សុខ សម្បត្តិ អភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ លោកប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា និងមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ ខណ្ឌ-សង្កាត់ លោក លោកស្រីចៅសង្កាត់ បានអញ្ជើញដង្ហែ អង្គកឋិនទានក្រុមការងារ ចុះជួយខណ្ឌព្រែកព្នៅ ទៅកាន់វត្តប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ។

បច្ច័យដែលទទួលបានក្នុងពិធីបុណ្យនេះ រួមមានៈ
១/-សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន ២០,០០០,០០០រៀល
២/-សាលាខណ្ឌព្រែកព្នៅ ចំនួន ២០,២៤០,០០០រៀល
៣/-ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត ចំនួន ១០,២៤០,៤០០៛ និង ១,៩៧៨ ដុល្លារអាមេរិក ។

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ និងក្រុមការងារ ដង្ហែអង្គកឋិនទាន ទៅកាន់វត្ត ប្រសិទ្ធីយ៉ារាម នៅសង្កាត់ពន្សាំង និងវត្តរមណីយារាម នៅសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ