មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro

មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro

iPad Pro របស់ Apple ដែលត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមក គឺមិនទាន់បានដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញនៅឡើយទេ ថ្មីៗ នេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសថា​ ខ្លួននឹងចេញលក់ iPad Pro នៅថ្ងៃសុក្រ ទី 13 ខាងមុខ​នេះ។

មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro

មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកដល់ហើយការដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPad Pro

ចុះថ្ងៃទី 08 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:00 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ