ជាងទឹក /ជាងភ្លើង/ ជាងផ្សា

Company

អង្គការធនធានមនុស្សអាស៊ាន (​ ASeanHR Organization​​)   

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

NGO/Charity/Social Services

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 30

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-05-2015

Closing Date

Dec-05-2015
  -មានសញ្ញាប័ត្រវគ្គសិក្សាខ្លីៗដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាងកាន់តែប្រសើរ
-មានបទពិោធន៏ផ្នែកជាងយ៉ាងតិច​១ឆ្នាំឡើងទៅ
-ស្មោះត្រង់និងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងការងារ(គោរពពេវេលា)
-មានកំរិតវប្បធម៏យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់ទី១២
-ប្រាក់បៀវត្តន៏អាចចរចារបានតាមសមត្ថភាព
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR1

Phone

093 (700 615/ 700 616/ 700 617/ 700 618/ 700 619)

Email

[email protected]

Website

Address

#18A,St. 371, ជិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យច្រកចូលផ្លូវជាប់ហាងគុយទាវពន្លឺរស្មី