បោះឆ្នោត​សភា​ភូមា៖តើ​សុបិន​របស់​លោកស្រី​អ៊ុង សានស៊ូជី​កំពុង​ក្លាយ​ជា​ការ​​ពិត​ឬ ?

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី៨ វិច្ឆិកា​នេះ មាន​ប្រជាជន​ភូមា​ជាង ៣០លាននាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សមាជិកសភា និង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ថ្មី ព្រម​ទំាង​ជ្រើសរើស​តំណាងរាស្រ្ត​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​សភា​តំបន់​ចំនួន ១៤តំបន់​។ ការ​បោះឆ្នោត​សភា​នៅ​ភូមា​ថ្ងៃ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រវត្តិសាស្រ្ត ព្រោះ​នេះ​ជា​លើកទី១ ក្នុង​រយៈពេល ២៥ឆ្នំា​ដែល​ការ​បោះឆ្នោត​ត្រូវ​បាន​គេ​សន្យា​រៀបចំ​ដោយ​សេរី និង​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ម្យ៉ាង​ទៀត នេះ​ជា​លើក​ទី១ ដែល​គណបក្សប្រឆំាង​របស់​លោកស្រី​អ៊ុង សានស៊ូជី គឺ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបេតេយ្យ​សង្ឃឹម​ឡើង​កាន់​អំណាច​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រក្រី​មួយ​ដែល​ស្គាល់​តែ​របប​សឹក។