​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!


​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

គិត​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៥ និង​៣០​នាទី​ផ្លូវ​នៅ​ក្បែរ​ៗ​ខាង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន​នៅ​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​ចាប់​ផ្ដើម​ស្ទះ​ពិសេស​ផ្លូវ​កាត់​ពី​មុខ​ស្ថានីយ​តែ​ម្តង។ នៅ​ក្នុង​ចំណោម​មហាជន​រាប់​រយ​ចូល​ដល់​ខ្ទង់​ពាន់​នាក់​នោះ គេ​ឃើញ​វត្តមាន​តារា​ចម្រៀង តារា​សម្ដែង និង​តារា​ម៉ូដែល​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​បង្ហាញ​វត្តមាន​បន្ត​បន្ទាប់ ក្រោម​សំឡេង​ហ៊ោ​យ៉ាង​កង​រំពង។

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

អត្ថបទ៖ “The Voice Cambodia” ពី​កូន​ក្រុម​របស់​ Coach ទាំង​៤…!

ពួក​គេ​មក​ជួប​ជុំ​គ្នា​សម្ពោធ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ ETV ដែល​ជា​ទូរទស្សន៍​ថ្មី​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន។ ពិធី​នេះ​មាន​ទាំង​តារា​ខ្មែរ និង​តារា​ថៃ ពួក​លេង​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​ស្អាត​ៗ​ដល់​ក​ហើយ…។

អីចឹង​តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​តិច​មើល…!!!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!

​តារា​ល្បី​ៗខ្មែរ-​ថៃ​ ស្អាត​ៗ​អស់​ទាស់​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទូរទស្សន៍ ETV យប់​មិញ!