ការពង្រីក​សំណង់ NagaWorld បាន​ផ្អាក​

យោងតាម​សាលាក្រុង​ឲ្យ​ដឹងថា ការពង្រីក​សំណង់​កាស៊ីណូ NagaWorld​នៅក្នុង​ក្រុងភ្នំពេញ​បាន​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន ក្រោយពី​មានការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការដ្ឋាន​ផ្ទាល់​បានធ្វើ​ឲ្យ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន យល់ថា​សំណង់​នោះបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សោភ័ណភាព​ទីក្រុង​។​