សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពង្រីក​ស្ពាន​ភូមិ​ម័ល ទទឹង​ស្ពាន ២៤,៥​ម៉ែត្រ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​

ភ្នំពេញ: ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ នៅ​ប្រសព្វ​ផ្លូវ​លេខ​២១៧ និង​ផ្លូវ​លេខ​៣៧១ ក្នុង​ព្រំប្រទល់​ខណ្ឌមានជ័យ​និង​ខណ្ឌដង្កោ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​នឹង​កំពុង​ពង្រីក​ស្ពាន​ភូមិ​ម័ល (​អតីត​ស្ពានដែក​) ពី​ទទឹង​ស្ពាន ១៦,៥ ម៉ែត្រ ទៅ​ទទឹង​ស្ពាន ២៤,៥​ម៉ែត្រ​។​

​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ការដ្ឋាន​សម្រេច​លទ្ធផល​បាន ៧០​ភាគរយ​នៃ​គម្រោង​។
​ការដ្ឋាន​បាន​ចាក់​បេតុង​កម្រាល​ស្ពាន​ពង្រីក​មួយ​ចំហៀង​រួច និង​កំពុង​ជំរុញ​មួយ​ចំហៀង​ទៀត ដែល​នឹង​បព្ចាប់​ទាំងស្រុង​នៅ​ពាក់កណ្តាល​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៥៕​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពង្រីក​ស្ពាន​ភូមិ​ម័ល ទទឹង​ស្ពាន ២៤,៥​ម៉ែត្រ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពង្រីក​ស្ពាន​ភូមិ​ម័ល ទទឹង​ស្ពាន ២៤,៥​ម៉ែត្រ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពង្រីក​ស្ពាន​ភូមិ​ម័ល ទទឹង​ស្ពាន ២៤,៥​ម៉ែត្រ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​