កុប្បកម្ម​ផ្ទុះឡើង​នៅ​មណ្ឌល​ដាក់​ជនភៀសខ្លួន នៅលើ​កោះ​Christmas របស់​អូស្ត្រាលី

អូស្ត្រាលី នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទនេះ បាន​ដក​មន្រ្តី សន្តិសុខ​របស់ខ្លួន ចេញ​ពី​មណ្ឌល ដាក់​ជនភៀសខ្លួន បរទេស ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅលើ​កោះ​ Christmas របស់​អូស្ត្រាលី។ ចំណាត់ការ​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពី​ទាំង​ជនភៀសខ្លួន និង​ទណ្ឌិត​បាន​រួមគ្នា បះបោរ ធ្វើ​កុប្បកម្ម​យ៉ាងហិង្សា ប្រឆាំង​នយោបាយ​រើសអើង​របស់​អាជ្ញាធរ​អូស្ត្រាលី។