បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ជនជាតិចិន ដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាទីតាំង ធ្វើសកម្មភាពជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ ទៅស្រុកកំណើតវិញ កាលពីម៉ោងជាងនៅម៉ោងជាង ១២រំលងអធ្រាត្រនាឈានចូលថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ តាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ។

ការបញ្ជូននេះ ធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ និងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសចិន។ ជនជាតិចិនទាំង ១៦៨នាក់នេះ មានស្រី ១៩នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីរកឃើញថា ពួកគេ បានធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត៕

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅ...

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត

Posted by Dap_News_Website on Monday, November 9, 2015

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)

បញ្ជូនជនជាតិចិន ជំរិតទារប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ១៦៨នាក់ ទៅស្រុកកំណើត (មានវីដេអូ)