​អណ្តើក​សមុទ្រ​រាប់​ពាន់​ក្បាល​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​មក​ពង​នៅ​ជ្រាំងសមុទ្ររបស់​ប្រទេស​កូស្តារីកា

​អណ្តើក​សមុទ្រ​រាប់ពាន់ក្បាល​ បាន​វា​ម​ក​ពង​នៅ​ជ្រាំង​មហា​សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក​នៃប្រទេស​កូស្តារីកានៃ​។ ​ហើយ​រ​ដ្ឋាភិបាល​កូស្តារីកាក៏​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់ ​តាម​រយៈ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សហគមន៍ ​ដើម្បី​ចុះទៅ​ប្រមូល​ពង​អណ្តើក​ទាំងនោះ។ នេះ​​បើតាម​សេចក្តី​រាយ​ការ​របស់​សារ​ព័ត៌មាន ​China Daily ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​៕​
​អណ្តើក​សមុទ្រ​រាប់​ពាន់​ក្បាល​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​មក​ពង​នៅ​ជ្រាំងសមុទ្ររបស់​ប្រទេស​កូស្តារីកា
​អណ្តើក​សមុទ្រ​រាប់​ពាន់​ក្បាល​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​មក​ពង​នៅ​ជ្រាំងសមុទ្ររបស់​ប្រទេស​កូស្តារីកា
​អណ្តើក​សមុទ្រ​រាប់​ពាន់​ក្បាល​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​មក​ពង​នៅ​ជ្រាំងសមុទ្ររបស់​ប្រទេស​កូស្តារីកា
 

អត្ថបទ៖ ស៊ាវ ឈាន