៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

កាលពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​សុក្រ ឡារ៉ែន បាន​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​សម្ពោធ​កាសែត​ថ្មី​ជា​ផ្លូវ​ការ​របស់​ខ្លួន។ តែ​អ្វី​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ភ្ញៀវ​ជាច្រើន​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​នោះ​គឺ​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ​ដែល​មាន​តារា​ប្រុស​ស្រី​ជាច្រើន​​ដួង​ស្លៀកពាក់​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​គយគន់​មើល។

 

ចង់​ដឹង​ថា​ស្អាត​ប្លែក​ប៉ុណ្ណា​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម៖

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

  ៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

៥ ម៉ូដ​ច្នៃ​ពី​ក្រដាស​កាសែត ស្អាត​​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី