អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣ខ្នង នៅខាងត្បូងស្ថានទូតជប៉ុន ទាំងព្រឹកព្រលឹម

ភ្នំពេញ៖ ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣ខ្នង ស្ថិតនៅខាងត្បូង ស្ថានទូតជប៉ុន ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ត្រូវបានអគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុង នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដោយសមត្ថកិច្ចអះអាងថា បណ្តាលមកពីទុសេខ្សែភ្លើង។

ក្រោយមានករណីនេះកើតឡើង រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ចំនួន១១គ្រឿង បានទៅជួយអន្តរាគមន៍ បាញ់ពន្លត់រហូតរលត់ទាំងស្រុង ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ច ពីទំហំ នៃការខូចខាតនោះទេ៕

អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣ខ្នង នៅខាងត្បូងស្ថានទូតជប៉ុន ទាំងព្រឹកព្រលឹម

អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣ខ្នង នៅខាងត្បូងស្ថានទូតជប៉ុន ទាំងព្រឹកព្រលឹម

អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣ខ្នង នៅខាងត្បូងស្ថានទូតជប៉ុន ទាំងព្រឹកព្រលឹម

អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣ខ្នង នៅខាងត្បូងស្ថានទូតជប៉ុន ទាំងព្រឹកព្រលឹម