រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ធ្វើ​ប​ឋ​កថា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទព្រះវិហារ​

ភ្នំពេញ: លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានធ្វើ​ប​ឋ​កថា ស្តីពី បទពិសោធន៍​នៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទ និង​តំបន់​ប្រាសាទព្រះវិហារ នៅ​តុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ នៅក្នុង​រយៈពេល​កន្លងមក​។ ប​ឋ​កថា​នោះ បានធ្វើ​ឡើង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០ ខែវិច្ឆិកា​នេះ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​សិស្ស និស្សិត ប្រមាណ ៥០០ នាក់​។​

​នៅក្នុង​ប​ឋ​កថា លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង បាន​រំលឹក​ឡើងវិញ​ពី​ការឈ្លាន​ពាន​របស់​ថៃ​ចូលមក​កាន់កាប់​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៥៤ និង​សាលក្រម​ឆ្នាំ​១៩៦២ របស់​តុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ ព្រមទាំង​ដំណើរការ​តតាំង​ក្តី ចុងក្រោយ នៅ​តុលាការ​ឡាអេ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣៕​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ធ្វើ​ប​ឋ​កថា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទព្រះវិហារ​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ធ្វើ​ប​ឋ​កថា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទព្រះវិហារ​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ធ្វើ​ប​ឋ​កថា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទព្រះវិហារ​