អ្នករត់ឯកសារ

Company

M S A Marketing Solutions Asia Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Operations

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

រៀនចប់ថ្នាក់ទី12

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

18 ~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-04-2015

Closing Date

Nov-18-2015
 
  - រៀនចប់ថ្នាក់ទី12
- ភេទប្រុស
- ចេះអាន និងសរសេភាសាអង់គ្លេសតិចតួច
- មានបទពិសោធន៏ខាងរត់ឯកសារកាន់តែប្រសើរ
- ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងការងារ(គោរពពេវេលា)
- ភេទប្រុស​ ចាប់ពីអាយុ​​ 18​ ឆ្នាំឡើងទៅ
- ប្រាក់បៀវត្តន៏អាចចរចារបានតាមសមត្ថភាព
- ធ្វើការពេញម៉ោង

** For our operating work hours are from Monday to Saturday (Morning) from 7:30am to 12pm and from 1:30pm to 5:00 pm.
** Contact : [email protected], [email protected]
096 333 01 66

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Sreyroat

Phone

096 333 01 66

Email

[email protected]

Website

Address

#33, Street 606, Sangkat Beong Kak II, Khan Toul Kok, Phnom Penh Cambodia.