មកជួបស្ដេចប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់លើ iPhone (VDO)

មកជួបស្ដេចប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់លើ iPhone (VDO)

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលេខកូដសម្ងាត់គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនទូទៅ ហើយស្មាតហ្វូននីមួយៗ គឺមានកន្លែងដាក់លេខកូដសម្ងាត់ខុសគ្នាទៅតាមទូរស័ព្ទដែលគេផលិតឡើង។ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំប្រិយមិត្តមកជួយនឹងកំពូលអ្នកប្រើប្រាស់ Passcode នៅលើ iPhone ដោយមានជាវីដេអូ។ វីដេអូមួយណនេះបានបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់នូវលេខកូដសម្ងាត់ជាច្រើនខ្ទង់ ហើយគាត់ប្រើប្រាស់បានយ៉ាងលឿនផងដែរ។

មកជួបស្ដេចប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់លើ iPhone (VDO)

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកជួបស្ដេចប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់លើ iPhone (VDO)
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកជួបស្ដេចប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់លើ iPhone (VDO)

ចុះថ្ងៃទី 10 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a